De digitale revolutie

Onderwijs op maat

 

Internet speelt een vitale rol binnen het onderwijs. Mensen krijgen praktisch alles waarin zij geïnteresseerd zijn, op aanvraag, op alle denkbare voorwaarden. Bovendien is de hoeveelheid informatie die via het Internet beschikbaar is, vrijwel onbeperkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Internet met succes de digitale kloof overbrugt tussen gewone mensen en de onderwijsinstellingen. Het biedt alle mogelijke mogelijkheden voor zelfstudie en geeft zelfs tips en suggesties die aansluiten bij de capaciteiten van de leerlingen en de leerstof van de scholen.

De meeste onderwijsinstellingen en scholen hebben klassen die zijn ontworpen om te bestaan uit mensen van alle bekwaamheden en vaardigheden. Er zijn echter klassen die speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van mensen met een bepaalde aanleg, zoals bijvoorbeeld voor studenten die een dominante linkerhand hebben. Dit soort instructeurs bieden ideale mogelijkheden voor die mensen om hun vaardigheden in een ambacht te verbeteren, zoals mode ontwerpen, koken, naaldvakken, pottenbakken, houtbewerking, schilderen, enz.

Internet is een zeer krachtig instrument voor informatie-educatie. Via het internet kunnen foto’s, video’s, audiobestanden, downloadbare software, online spelletjes en ander soortgelijk materiaal in de klas worden gebracht, net alsof ze voor een beeldscherm zitten.

De digitale revolutie heeft het onderwijs ook op andere manieren beïnvloed. Leerlingen kunnen verplichte teksten op papier krijgen, maar moeten wel goed scoren op examens die door docenten worden geschreven. Het internet biedt de studenten echter onmiddellijke toegang tot alle literatuur en lessen die op het web beschikbaar zijn, zodat zij deze tijdens de examens gemakkelijk kunnen raadplegen. Bovendien dienen de cybercafés op het internet als speciale studieruimten voor studenten waar zij goede cijfers kunnen halen zonder zich zorgen te hoeven maken over het schrijven van essays en het bijwonen van proefexamens.

In de bibliotheken van veel universiteiten kunnen tekstboeken in elektronisch formaat worden verkregen. Tekstboeken in elektronisch formaat zijn even goed als de gedrukte edities. Deze handboeken zijn geschikt voor studenten die elektronische cursussen willen volgen, omdat ze zijn ontworpen om het door de universiteiten vastgestelde leerplan te volgen.

Samenvatting

De digitale revolutie heeft een grote invloed gehad op het onderwijs en het gebied van de technologie heeft een grote invloed gehad op het onderwijs. De volgende generatie studenten, die de toekomst van de samenleving vormgeeft, zal niet kunnen functioneren zonder Internet en zal niet weten hoe wij zonder Internet met elkaar communiceren. De manier waarop de meest ingrijpende invloed op de samenleving ligt, zal bepalend zijn voor de weg die de wereld gaat.

De manieren waarop technologie het onderwijs beïnvloedt

De wijze waarop de technologie het onderwijs beïnvloedt, betreft twee gebieden:

Particuliere bibliothekenHet zijn particuliere bibliotheken die een soortgelijke functie vervullen als de openbare bibliotheken. De bibliotheekcollecties zijn afgestemd op de behoeften van de gemeenschap. Maar niet alle bibliotheken beschikken over de middelen om aan de wensen van de studenten te voldoen. Zij zijn uitgerust met computers en andere audiovisuele faciliteiten. Vaker kan een bibliotheek gespecialiseerd zijn in bepaalde disciplines zoals de advocatuurvakken of uitgerust zijn met elektrofysiologie en medische apparatuur.

De digitale bibliotheken zijn de Carnegie-bibliotheken in Ithaca en Mount Saint Helens, alsmede het groeiende netwerk van kleine bedrijfsbibliotheken. Het is een uitdaging om de middelen van deze bibliotheken af te stemmen op het leerplan van de scholen, omdat er veel ruimte nodig is voor de collectie en er een zorgvuldig beheer nodig is om ervoor te zorgen dat de middelen beschikbaar zijn voor de studenten, die naar verwachting op elke campus zullen komen om alleen maar formeel onderwijs te krijgen.

Digitale middelen vereisen zorgvuldig beheer om ervoor te zorgen dat zij beschikbaar zijn en de studenten bereiken precies zoals dat voor hun formele studie vereist is. De technologie van digitale bibliotheken vereist minieme aanpassingen wat betreft de inhoud die beschikbaar is en de wijze van presentatie die door de onderwijsinstellingen wordt gebruikt.

Lees meer:

Hulp begrijpend lezen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *